Romerne 10:11

Romerne 10:11 N11BM

Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del