Salmene 95
N11BM

Salmene 95

95
1Kom, la oss juble for Herren,
hylle vår frelses klippe!
2La oss gå fram for ham med lovsang,
hylle ham med sang og spill!
3 # 47,3+ For Herren er en stor Gud,
en stor konge over alle guder.
4 # 24,1+ Han har jordens dyp i sin hånd,
fjelltoppene tilhører ham.
5Havet er hans, han har skapt det,
hendene hans har formet det faste landet.
6Kom, la oss knele og kaste oss ned,
bøye kne for Herren, vår skaper!
7 # 2 Mos 17,1ff; 23,21; Sal 100,3; Hebr 3,7ff For han er vår Gud,
vi er folket han gjeter,
flokken i hans hånd.
Ville dere bare høre hans røst i dag!
8 # 2 Mos 17,1ff; Hebr 3,7ff Gjør ikke hjertet hardt som ved Meriba,
som den dagen ved Massa i ørkenen,
9da fedrene deres utfordret meg
og satte meg på prøve,
enda de så hva jeg gjorde!
10I førti år hadde jeg avsky for denne slekten.
Jeg sa: De er et folk som farer vill i sitt hjerte,
de kjenner ikke mine veier.
11 # 4 Mos 14,21ff; Hebr 3,18; 4,5 Så sverget jeg i min vrede:
Aldri skal de komme inn til min hvile!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål