Salmene 94:8

Salmene 94:8 N11BM

Dere uforstandige i folket, merk dere dette! Dårer, når skal dere forstå?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del