Salmene 94:21

Salmene 94:21 N11BM

De slår seg sammen mot den rettferdige og dømmer den uskyldige.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del