Salmene 94:15

Salmene 94:15 N11BM

Retten skal igjen bli rettferdig, og alle oppriktige av hjertet skal leve etter den.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del