Salmene 94:14

Salmene 94:14 N11BM

HERREN forkaster ikke sitt folk og forlater ikke sin eiendom.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del