Salmene 94:12

Salmene 94:12 N11BM

Salig er den du tukter, HERRE, den du underviser i din lov.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del