Salmene 94:10

Salmene 94:10 N11BM

Refser ikke han som tukter folkene, han som gir menneskene kunnskap?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del