Salmene 93:4

Salmene 93:4 N11BM

HERREN er mektig i det høye, mer mektig enn bruset fra veldige vann, enn havets mektige brenninger.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del