Salmene 93:3

Salmene 93:3 N11BM

Elvene roper, HERRE, elvene roper med høy røst. Elvene roper med drønnende røst.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del