Salmene 90:8

Salmene 90:8 N11BM

Du setter våre synder foran deg, det vi skjuler, stiller du i lyset fra ditt ansikt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del