Salmene 90:16

Salmene 90:16 N11BM

La din gjerning bli synlig for dine tjenere, din herlighet for deres barn!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del