Salmene 90:15

Salmene 90:15 N11BM

Gled oss like lenge som du har kuet oss, like mange år som vi har lidd vondt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del