Salmene 90:14

Salmene 90:14 N11BM

Mett oss med din godhet om morgenen så vi kan juble og glede oss alle våre dager.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del