Salmene 90:13

Salmene 90:13 N11BM

Vend tilbake, HERRE! Hvor lenge? Ha medynk med dine tjenere!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del