Salmene 90:10

Salmene 90:10 N11BM

Vår levetid er sytti år, åtti når det er styrke til det. De beste årene er fulle av strev og urett. De går fort, og vi flyr av sted.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del