Salmene 90:1

Salmene 90:1 N11BM

En bønn av gudsmannen Moses. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del