Salmene 87:7

Salmene 87:7 N11BM

De danser og synger: «Alle mine kilder er i deg.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del