Salmene 87:4

Salmene 87:4 N11BM

Jeg nevner Rahab og Babel for dem som kjenner meg, Filisterland, Tyros og Kusj: «De er alle født her.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del