Salmene 87:2

Salmene 87:2 N11BM

Av alle Jakobs boliger elsker HERREN Sions porter høyest.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del