Salmene 87:1

Salmene 87:1 N11BM

Av Korah-sangerne. En salme. En sang. Han har grunnlagt byen på hellige fjell.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del