Salmene 86:5

Salmene 86:5 N11BM

For du, Herre, er god, du tilgir, du er rik på miskunn mot alle som kaller på deg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del