Salmene 86:2

Salmene 86:2 N11BM

Vokt meg, for jeg er trofast. Frels din tjener, du min Gud, jeg setter min lit til deg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del