Salmene 86:15

Salmene 86:15 N11BM

Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede, rik på miskunn og sannhet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 86:15