Salmene 86:10

Salmene 86:10 N11BM

For du er stor, og du gjør under. Du alene er Gud.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del