Salmene 62:1

Salmene 62:1 N11BM

Til korlederen. Etter Jedutun. En salme av David.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del