Salmene 61:4

Salmene 61:4 N11BM

For du har vært min tilflukt, et tårn til vern mot fienden.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del