Salmene 61:2

Salmene 61:2 N11BM

Hør mitt rop, Gud, lytt til min bønn!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del