Salmene 61:1

Salmene 61:1 N11BM

Til korlederen. Med strengespill. Av David.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del