Salmene 58:4

Salmene 58:4 N11BM

Fra fødselen av er de urettferdige på avveier, helt fra mors liv farer løgnerne vill.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del