Salmene 55:18

Salmene 55:18 N11BM

Kveld og morgen og midt på dagen klager og sukker jeg, og han skal høre mitt rop.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del