Salmene 55:12

Salmene 55:12 N11BM

Ødeleggelse rår der inne, vold og svik blir aldri borte fra torget.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del