Salmene 55:10

Salmene 55:10 N11BM

HERRE, forvirr dem og kløv deres tungemål! For jeg ser vold og strid i byen.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del