Salmene 5:8

Salmene 5:8 N11BM

Men ved din store godhet kan jeg gå inn i ditt hus. Jeg kaster meg ned i ærefrykt for deg, vendt mot ditt hellige tempel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del