Salmene 5:6

Salmene 5:6 N11BM

Ingen hovmodige får tre fram for dine øyne. Du hater alle som gjør ondt
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del