Salmene 5:13

Salmene 5:13 N11BM

For du, HERRE, velsigner den rettferdige, du dekker ham med nåde som skjold.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del