Salmene 49:9

Salmene 49:9 N11BM

Det er kostbart å kjøpe livet hans fri, det må en oppgi for alltid.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del