Salmene 49:7

Salmene 49:7 N11BM

De setter sin lit til sitt gods og skryter av sin store rikdom.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del