Salmene 49:1

Salmene 49:1 N11BM

Til korlederen. Av Korah-sangerne. En salme.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del