Salmene 4
N11BM

Salmene 4

4
1 # 4,1 korlederen leder for sangen og musikken i tempelet. Til korlederen. Med strengespill. En salme av David.
2Svar meg når jeg roper,
du min rettferds Gud!
Du viser meg en vei ut av nøden.
Vær meg nådig og hør min bønn!
3Mennesker, hvor lenge
skal min ære krenkes?
Hvor lenge skal dere elske tomhet
og jage etter løgn? Sela
4Vit at Herren gjør under
for den som er trofast mot ham.
Herren hører når jeg roper til ham.
5 # 4,5 Skjelv … mer =Septuaginta har «Blir dere harme, så synd ikke». Jf. Ef 4,26. Skjelv for ham og synd ikke mer.
Si til dere selv når dere går til ro: «Vær stille!» Sela
6 # 5 Mos 33,19; Sal 51,19ff; Rom 12,1 Bær fram rette offer
og sett deres lit til Herren!
7 # 80,4 # 4,7 lyset fra ditt ansikt bilde på Guds nåde og velvilje. Jf. 4 Mos 6,25f; Sal 31,17; 44,4. Mange sier:
Hvem kan gi oss lykke?
La lyset fra ditt ansikt
skinne over oss, Herre!
8Du gir meg større glede i hjertet
enn andre får av korn og vin i overflod.
9 # 3,6 I fred vil jeg legge meg ned og sove.
For du, Herre, du alene
lar meg hvile trygt.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål