Salmene 4:9

Salmene 4:9 N11BM

I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, HERRE, du alene lar meg hvile trygt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del