Salmene 4:6

Salmene 4:6 N11BM

Bær fram rette offer og sett deres lit til HERREN!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del