Salmene 4:1

Salmene 4:1 N11BM

Til korlederen. Med strengespill. En salme av David.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del