Salmene 32:7

Salmene 32:7 N11BM

Du er mitt skjulested, du verner meg mot nød, med frelsesjubel omgir du meg. Sela
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del