Salmene 32:10

Salmene 32:10 N11BM

Den urettferdige har mange plager, men den som setter sin lit til HERREN, omgir han med godhet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del