Salmene 30:3

Salmene 30:3 N11BM

HERRE, min Gud, jeg ropte til deg, og du helbredet meg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del