Salmene 30:13

Salmene 30:13 N11BM

Derfor synger jeg din pris og er ikke stille. HERRE, min Gud, jeg vil alltid prise deg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del