Salmene 30:12

Salmene 30:12 N11BM

Du vendte min dødsklage til dans, du tok sekkestrien av meg og kledde meg i glede.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del