Salmene 30:11

Salmene 30:11 N11BM

Hør meg, HERRE, vær meg nådig! HERRE, vær min hjelp!»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del