Salmene 3:2

Salmene 3:2 N11BM

HERRE, hvor tallrike mine fiender er! Mange reiser seg mot meg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del